Welkom Wereldvrouwen

Vanaf 1 januari 2021 vormen Femma en de Federatie Wereldvrouwen samen Femma Wereldvrouwen

SAMEN MAKEN WE EEN NIEUW HUIS

Twee vrouwenorganisaties, twee huizen. En nu gaan wij fusioneren.

 • Wereldvrouwen is een kleurrijke mozaïek van meer dan 200 nationaliteiten
 • Femma bestaat 100 jaar en heeft een netwerk van 700 vrouwenverenigingen

Dat zijn wij, de samenleving van vandaag. We hebben elkaar nodig om te leven. Geen polarisatie, geen verzuring. We geven elkaar kracht in kleine en grote dingen: lokale ontmoetingen, persoonlijk contact. We delen onze passie voor vrijwilligerswerk en het verlangen naar tijd voor onszelf. Ja toch?

MAKEN WE

Wij gaan véél van elkaar leren.

 • De Wereldvrouwengroepen zijn experten in werken met een mix van verschillende culturele achtergronden. Dat is het DNA van Wereldvrouwen.
 • Femma is expert in ondersteuning van groepen, in belangenbehartiging en in maatschappelijke innovatie. Deze twee organisaties samen...

Wat een cocktail! Jullie vereniging en jullie vrijwilligers zijn erbij om samen dit gemeenschappelijk huis op poten te zetten. Kriebelt het al?

EEN NIEUW HUIS

We hebben eenzelfde doel. We dagen vrouwen uit om zich met elkaar te verbinden via activiteiten, om tijd te maken voor vrije tijd en om zich als persoon te ontplooien in onze samenleving.

Samen maken we een nieuw huis met véél kamers die JIJ zelf inricht. Met plaats voor iedereen. Met plaats voor extra verdiepingen, een tuin, een straat. Ja, een heel dorp wordt het en jij bent daar bij. Zie je het beeld al voor je? Samen bij Femma Wereldvrouwen! Toast!

ONS NIEUW HUIS
Voor de netwerken van Wereldvrouwen blijft alles hetzelfde
 • Jullie zijn wie jullie zijn en dat blijft zo.
 • Jullie eigenheid, je naam en autonomie blijven zoals het nu is.
 • Wij blijven jullie ondersteunen zoals altijd, je kan altijd beroep doen op Diane, Miriam en Inez
 • Jouw vrijwilligers zijn verzekerd tijdens activiteiten.

‘Wereldvrouwen’ is een kleurrijke naam, een houvast. Ook dat blijft bestaan, gecombineerd met Femma om het huwelijk te bekrachtigen.

De netwerken van Wereldvrouwen krijgen meer
 • We kunnen vaker op bezoek komen bij jou en je vereniging omdat de Wereldvrouwenmedewerkers voor vele taken beroep kunnen doen op de Femmacollega's
 • We kunnen beroep doen op de collega’s van Femma voor know-how.
 • We kunnen tijd besteden aan inhoudelijke thema’s.
 • We gaan gehoord en gezien worden. We krijgen een groter klankbord. Een groot vrouwennetwerk valt in onze schoot: 700 Femma-groepen, een bron van inspiratie? Neem alvast een kijkje op www.femmamaakthet.be
 • Méér budget voor je activiteiten

Je maakt deel uit van een grote inclusieve vrouwenvereniging.

Niets moet, alles kan
 • Wil jouw groep bruggen slaan naar andere vrouwenverenigingen?
 • Ervaringen uitwisselen?
 • Elkaars plannen leren kennen?
 • Bekendheid geven aan jouw activiteiten?
 • Samen iets organiseren?

We krijgen méér mogelijkheden hiervoor. Bekend maakt bemind ♥

ZIT JE NOG MET VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!