Toekomstgericht ontmoeten - 2023

Samen toekomst maken met Femma Wereldvrouwen

Toekomstgericht ontmoeten, regionale bijeenkomsten in januari en februari

 

Femma Wereldvrouwen ligt ons allemaal nauw aan het hart en we dromen van een mooie toekomst.  Toch maken we ons juist over die toekomst ook wel wat zorgen en we spreken deze regelmatig uit.  We blijven echter niet bij de pakken zitten en gaan in 2023 actief aan de slag om samen na te denken over en te werken aan toekomstgericht verbinden.

We gaan dieper in op

  • Onze organisatie vandaag, de nog steeds heersende ongelijkheid man-vrouw, de veranderende maatschappij,
  • Ontmoeten en verbinden, bijleren en ontplooien van talenten, beleven en engageren, en Iedereen mee.

We informeren, inspireren en wisselen uit.
Deze momenten versterken jullie groep om samen nieuwe toekomst te maken en kunnen de start zijn van een traject dat jullie samen met elkaar aangaan. De groepscoaches ondersteunen jullie daar zeker bij.

De uitnodiging vind je hier. Inschrijven kan via deze link.