Organisatienota

1.  Gegevens organisatie

 • Naam organisatie: Femma
 • Juridisch statuut: VZW
 • Ondernemingsnummer: 0410 339 989
 • Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierslaan 5  1030  Brussel
 • Telefoonnummer: 02 246 51 11
 • Emailadres: femma@femma.be

2.  Missie en doelstelling

Femma schept ontmoetingskansen, beweegt vrouwen en verdedigt hun belangen.
Zo bouwen we aan een wereld waarin elke vrouw zich ontplooit.
Rechtvaardigheid en solidariteit inspireren ons.

3.  Verantwoordelijke bestuurders

 • Eva Brumagne, algemeen directeur
 • Riet Ory, adjunct algemeen directeur

4.  Omschrijving van het vrijwilligerswerk

 • Allerhande bestuurs-, organisatie -, vergadertaken in het verenigingsleven.

5.  De organisatie heeft volgende facultatieve verzekeringen afgesloten

5.1  De organisatie heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

 • Naam verzekeringsmaatschappij: DVV
 • Polisnummer: C-11/1520 250

5.2  De organisatie heeft een facultatieve verzekeringen afgesloten  die de lichamelijke schade dekt die geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteiten en voor ziekten opgelopen als gevolg van de vrijwillige activiteit.

 • Naam verzekeringsmaatschappij: DVV
 • Polisnummer: C-11/1520 250
 • Omschrijving gedekt risico: lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteiten en voor ziekten opgelopen als gevolg van de vrijwillige activiteit.

5.3  De organisatie heeft een verzekering voor Rechtsbijstand afgesloten.

 • Naam verzekeringsmaatschappij: DVV
 • Polisnummer: C-11/1520 250
 • Omschrijving gedekt risico rechtsbijstand:  Strafrechtelijke verdediging, Burgerrechtelijke verdediging, Onvermogen, Strafrechtelijke borgstelling

6.  Vergoedingen

De organisatie betaalt een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte kosten waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd. Onkosten die terugbetaald worden, zijn:

 • verplaatsingskosten
 • kosten op basis van effectief gemaakte kosten

7.  Aansprakelijkheid

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.