Praktische info over onze vrouwenreizen

Met Femma gaan we niet zomaar op reis.
We reizen met respect voor de natuur, de cultuur en de gebruiken van de streken, landen en volkeren die we bezoeken.
We benaderen de dingen vanuit een vrouwelijke invalshoek.
We trekken op als groep, delen ervaringen, lachen en genieten.
We dompelen ons onder in de plaatselijke cultuur.
We proeven, luisteren en ervaren hoe vrouwen in andere culturen leven.
Gehuwd, alleenstaand, jong of minder jong?
Iedereen is welkom.


Je kan een kamer met een reisgenote delen, je bent in goed gezelschap, je krijgt hulp van enthousiaste reisbegeleidsters.
Ons reisaanbod is exclusief bedoeld voor vrouwen die lid zijn of het willen worden bij inschrijving. We hebben ook enkele bestemmingen voor alleenstaande moeders met kinderen.

Licentie

Femma lic. A 6030
Femma vrouwenreizen
Urbain Britsierlaan 5
1030 Brussel
www.femma.be

Licentie: A 6030 afgeleverd en onder toezicht van Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, reisagentschappen - Kruidtuinlaan 20 - 1035 Brussel

Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2012 houdende het statuut van de reisagentschappen en zijn voorwaarden worden onze beroepsverbintenissen gewaarborgd door een borgtocht ter waarde van 10.000 euro. Deze borgtocht kan enkel worden aangewend op versturen van een aangetekende zending van een aanmaning aan de schuldenaar en van een afschrift van deze aanmaning aan de Directeur-generaal van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel

Belangrijke mededeling m.b.t. privacy

Femma-vrouwenreizen organiseert groepsreizen. Ons reisaanbod is exclusief bedoeld voor vrouwen die lid zijn van femma of het willen worden bij inschrijving.
Afspraken maken met je medereizigers voor het vervoer naar de vertrekplaatsen is een meerwaarde van onze groepsreizen. Het ontvangen van vakantienieuwtjes, nieuwsbrieven, informatie, inspiratie en promoties een pluspunt.

Je persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze privacyverklaring.

Femma geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.