Privacyverklaring

 

Privacyverklaring Femma

We hechten belang aan uw privacy. Daarom willen we u op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van u bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij u informeren wat uw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese Privacywetgeving van 25 mei 2018. Ook wel General Data Protection Regulation of GDPR genoemd.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Bewaren van gegevens
Als u een lid bent van Femma bewaren we uw gegevens in onze databank. Het gaat over volgende gegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon/gsm, geslacht, mailgegevens, eventuele interesses als u die zelf aangeeft en bankrekeningnummer als u een bestelling plaatst.

Onze databank bestaat uit een intern registratiesysteem, enkel toegankelijk voor personeel, en een externe internettool (Webwijzer) om de vrijwilligers een zicht te geven op hun leden en om de oranisatie van hun plaatselijke Femmawerking mogelijk te maken.

Als u geen lid bent van Femma vragen wij eerst uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen.
Van Femmagroepen houden we extra het rekeningnummer bij. Dit moet ons toelaten subsidies en rekeningen te betalen of facturen uit te sturen.

Bent u een lesgever van Femma, dan verwijzen we u graag door naar de privacyverklaring voor lesgevers.

Wij doen dit om de werking van Femma en de Femmavrouwenreizen te kunnen organiseren, om u op de hoogte te houden van onze standpunten en nieuwtjes, om u te kunnen contacteren indien nodig, om u ons magazine te kunnen toesturen, om u - als u vrijwilliger bent - organisatorische info te kunnen bezorgen, om leeftijdsanalyses te kunnen maken, om u een snelle service te kunnen bieden met onze webshop, om u te verzekeren, om u een bedankje of een wens te kunnen zenden, om u op de hoogte te brengen van promoties, om u in contact te brengen met medereizigers, enz.

Foto's en beeldmateriaal

Voor foto- en beeldmateriaal nemen we de nodige voorzichtigheid in acht. Individuele foto’s en beelden nemen én gebruiken we enkel mits toestemming. Voor het gebruik van groeps- en sfeerfoto’s en filmpjes vragen we eveneens toestemming.

Inzage en aanpassing

We bewaren uw gegevens, zoals boven vermeld, tot 5 jaar na stopzetting van uw lidmaatschap.

Iedereen van wie wij gegevens verzamelen, heeft recht op inzage en kopie, recht op aanpassing van de gegevens, recht op verwijderen of onmiddellijke stopzetting van de gegevens, en recht op intrekken van de toestemming (als die gegeven werd).
Neem hiervoor contact met leden@femma.be of via de contactpersoon van de plaatselijke Femmagroep (zie https://www.femma.be/nl/vriendinnen-in-de-buurt).

Verwerking
Het Femmapersoneel verwerkt uw gegevens en houdt ze up-to-date. Zij zijn door middel van hun contract en het arbeidsreglement gebonden aan de regels van de Europese Privacywetgeving. Zij verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.
Femma heeft veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Femma geeft nooit gegevens door aan derden, tenzij er met hen een contract afgesloten wordt voor een concrete opdracht of samenwerking die kadert in de Femmawerking of de Femmavrouwenreizen.