Over Femma

Femma Wereldvrouwen is een vrouwenvereniging met 50 000 leden in meer dan 700 groepen in Vlaanderen en Brussel. Jaarlijks organiseert Femma Wereldvrouwen met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten. 

Onze missie

Femma Wereldvrouwen maakt een wereld waar iedereen zich vrij voelt, en evenwicht vindt tussen werken, zorgen en tijd voor zichzelf.  In onze vrouwennetwerken dagen we elkaar uit om bewust tijd te maken voor vrije tijd.  We halen er kracht uit in verbinding met onszelf en met anderen.  Samen kijken we kritisch naar de wereld, maken we een vuist tegen onrecht en ontwerpen we een nieuwe samenleving.  Hier hebben we recht op!  Allemaal.

Ons DNA

Femma Wereldvrouwen is feministe en creatief.  Femma Wereldvrouwen staat voor passie, verbinden en daadkracht.  Deze kerneigenschappen ademen vrijwilligers en medewerkers uit in alles wat ze doen.

Femma Wereldvrouwen is feministe

Feminisme is de vrijheid om zelf te beslissen hoe je jouw leven invult, vrij van stereotypen en verwachtingen van anderen.
Feminisme is gelijkheid van rechten en kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, afkomst of financiële situatie.  
Feminisme is maatschappelijke drempels wegwerken en individuen versterken.
Feminisme is solidair zijn met elkaars strijd.

Femma Wereldvrouwen is creatief

Creativiteit is ons handelsmerk.
Creativiteit is verbinden, zowel met jezelf als met elkaar.
Creativiteit is rebels durven zijn en uitdagen binnen wat kan en mag.
Creativiteit is een uitnodiging tot persoonlijke en maatschappelijke verandering.

Femma Wereldvrouwen is passie

Passie is liefde voor de vrouwen die we ontmoeten.
Passie is vuur voor gelijke rechten.
Passie is aanstekelijk:  het zet je in beweging.

Femma Wereldvrouwen is verbinding

Verbinding is samen een droom delen.
Verbinding is ergens bij horen.
Verbinding is elkaar sterker maken.

Femma Wereldvrouwen is daadkracht

Daadkracht is een evenwicht bereiken tussen denken, voelen en doen.
Daadkracht is al doende leren.
Daadkracht is initiatief nemen en vooruitgaan.