De Maekerij

De Maekerij vermaekt stedelingen.
Ze verbindt mensen op basis van wat ze kunnen, graag doen en willen leren.
Dit versterkt hen.

De Maekerij is een goed gelegen, aantrekkelijke en laagdrempelige leer-, maak- en ontmoetingsplaats.
Een inspirerende plek waar mensen talenten ontwikkelen en die delen in een netwerk.
De Maekerij draagt bij tot gemeenschapsvorming en cultuurcreatie in de superdiverse stad.
Femma zet hiermee stappen in sociaal ondernemen.

Door De Maekerij op te richten, faciliteren we dat mensen in de stad elkaar ontmoeten, talenten ontwikkelen, leren van mekaar en ambachtelijk dingen maken.
Dit leidt tot een gelukkiger leven: ze ontplooien zich en ontwikkelen een boeiend en inspirerend sociaal netwerk.
Op deze manier is Femma ‘aanwezig’ in de stad.

De Maekerij is een open huis met een lage drempel. Via korte verbindingen versterken we het sociaal weefsel en bestrijden we eenzaamheid in superdiverse stedelijke context.
Zo leveren we een maatschappelijke bijdrage voor beter leven en samenleven in de stad.

Vrouwen zijn creatieve en ambachtelijke makers. Ze willen altijd bijleren, liefst al doende, uit ervaring en van mekaar.
Ze hebben elkaar nodig voor inspiratie, hulp, steun en vriendschap. Klassieke concepten van groepsvorming pakken geen verf in de stad.
Met lossere formules van kleine ontmoetingen en ‘colaborative consumption’ komen we tegemoet aan de maatschappelijke uitdaging van gemeenschapsvorming in een stedelijke context.
We realiseren onze Femma  missie en visie: ontmoetings- en ontplooiingskansen geven aan vrouwen.