Is Femma mannelijk?

{$items.title}

Femma wijdt haar magazine van februari aan mannen. Bart Eeckhout prijkt fier op de cover met zijn kroost. Mannelijke Femmaleden krijgen het eerste woord. Hein getuigt over kwetsbaarheid en in de rubriek de ‘Hobby van’ vertelt Filip over zijn passie voor koken.

Waarom spelen mannen voor even (!) de hoofdrol in een vrouwenbeweging als Femma? Voegt Femma zich in het rijtje gezinsorganisaties? Is de voorraad interessante vrouwen uitgeput? Of heeft Femma in een vlaag van zinsverbijstering de vrouwenzaak bij het huisvuil gezet?
Niets van dit alles!

Mannen en feministen. Het cliché wil dat ze elkaar haten. De werkelijkheid zit complexer in elkaar. Zo is dat ook voor Femma.

Femma is een vrouw
Femma`s hart klopt voor vrouwen. Haar missie is vrouwen verenigen en voor hun belangen opkomen. In haar kersvers beleidsplan, kiest Femma resoluut voor haar lokale vrouwengroepen. Femma´s komen samen omdat ze dat willen en omdat ze in een veilige context van vriendinnen grenzen verleggen. De komende vijf jaar maken we de geschiedenis en de betekenis van 100 jaar vrouwenbeweging springlevend en strijden we voor een evenwichtige combinatie van betaalde en onbetaalde arbeid tussen vrouwen en mannen.

Femma: men allowed!
Maar dat wil niet zeggen dat Femma een exclusieve vrouwenzaak is. Enkele van onze (84!) mannelijke leden zeggen in het Femma magazine waarom zij Femma-fan zijn:

  • Jeroen:  ‘Het feminisme waar Femma voor staat, is geen strijd van vrouwen tegen mannen . Het gaat om het bestrijden van genderstereotypen en discriminatie op basis van geslacht. Het gaat om het creëren van ontplooiingskansen, ongeacht je sekse. Daarom draag ik femma een warm hart toe en ben ik blij er deel van uit te maken.'
  • Stef steunt Femma omdat ‘vrouwenstemmen ontbreken bij het vormgeven van de samenleving.’
  • Tom is een Femma-man omdat ‘Femma voor hem een emancipatiebeweging is. Die belangt niet alleen vrouwen aan. Femma wil dat vrouwen én mannen, meisjes én jongens bewuste keuzes kunnen maken. Los van traditionele verwachtingen. Die vrijheid vind ik belangrijk. Voor mezelf en mijn partner, voor mijn nichtjes van 3 en 5 jaar.’

Vrouwen zijn geen mannen en omgekeerd: een ander hormonenhuishouden of een ander lichaam. Maar vrouwen zijn niet geboren met een huishoud- of strijkgen. Mannen zijn geen geheelonthouders als het gaat over kwetsbaarheid tonen.
Men do cry!

Stereotiepe beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn soms kwetsend, beperkend en brengen grote ongelijkheid met zich mee. Mensen - vrouwen en mannen - maken cultuur, niet omgekeerd. Iedereen die zich wil inzetten voor een samenleving die gelijker en dus beter is, is van harte uitgenodigd.

De Nigeriaanse Feministe Chimamanda Ngozi Adichie geeft in een inspirerende TED-talk haar definitie van een feminist: 'A feminist is a man or a woman who says: yes, there is a problem with gender as it is today, and we must fix it. We must do better.' Feminisme gaat over gelijke kansen en rechten tussen vrouwen en mannen. Waarom dan alleen je boontjes te week leggen op de vrouwen?

Femma, een vrouwenbeweging in een ruime emancipatiebeweging
Femma is voor en door vrouwen. Femma biedt plekken, eilandjes, platformen voor vrouwen om samen te komen en elkaar te versterken. Maar Femma legt linken naar andere emancipatiebewegingen zoals de mannenbeweging, de vredes-, de holebi – of transgenderbeweging. Het gaat telkens om een strijd tegen structurele ongelijkheid en stereotypen die kwetsen of uitsluiten.

Daarom: man, vrouw, of daar ergens tussen: feel free to join!

 

Reageer