Dit leert Pasen ons

{$items.title}

Wanneer was de laatste keer dat jij een oordeel over iemand velde dat eigenlijk niet klopte? Oordelen die als een kruis op ons schouders rusten. We hebben er allemaal wel eens last van. Pasen leert ons dat wanneer begrip tekortschiet, geloof ons kan verder hebben. We kunnen in de ander geloven, ook al begrijpen we hem nog niet.

                De brug van leven

                                 Verbeeld een wereld
                                 waarin iedere persoon
                                    toegang heeft tot
                                           de brug.
                                          De brug die
                                  het kruis van oordelen
                                    van onze schouders
                                                licht.
                                         De brug die
                                          de spijkers
                                 uit onze handen haalt,
                                         de kloof tussen
                                          jou en de ander
                                                 dicht.
                                    Verbeeld een wereld
                                    waarin iedere persoon
                                       toegang heeft tot
                                              de brug
                                              in zich(t).
 
Tekst: Els Moerman
 
 
 

Wat leert Pasen ons?

Hoe vaak liggen oordelen niet als een kruis op onze schouders? Er is zoveel dat we niet begrijpen. Er zijn dingen die we moeilijk kunnen vatten. Dingen die voor ons onzichtbaar zijn. Maar waar ons begrip nog tekortschiet, kan geloof ons verder helpen! We kunnen in de ander geloven, ook al begrijpen we hem nog niet. We kunnen geloven in de druppel op de hete plaat, ook al blijft de zee voorlopig nog uit zicht. Op die manier zet geloof iets in beweging. Geloof doet het kruis van (voor)oordelen vallen als een brug over de kloof. De kloof tussen mij en de ander. Door het geloof leren we op elkaar vertrouwen, ruimen we onze blinde vlekken op en blazen we relaties nieuw leven in. Geloof legt bruggen tussen werelden. Iedere oprechte stap leidt ons dichter naar die brug. Zolang we opstaan en in vertrouwen verdergaan, ieder op zijn unieke manier, zolang is er hoop ...

Ook dat leert Pasen ons

Kijk voor meer zingevende teksten over Pasen op onze zingevingspagina

Reageer