De wereld voor één dag een dorp in Essen

{$items.title}

Femma Essen Centrum bereikt al jaren vrouwen van verschillende nationaliteiten.
Hoe hen dat lukt? Groepsbegeleider Lieve mocht het bij het begin van deze zomervakantie ontdekken!

Het is zondag 9 juli en het zomert volop in de mooie tuin van de Oude Pastorij.
Het Werelddorp is het decor voor een exotische familiedag met workshops, optredens en lekkere hapjes. De dames van Femma Essen Centrum nemen deel en met hun activiteiten steunen zij de actie 12-12. Eén dame beschildert de hele namiddag kindergezichtjes.
Anderen verkopen cake, taart en andere zoetigheden. Het is duidelijk te merken dat er verschillende bakkers waren en de verkoop wordt waargenomen door een groepje vrouwen waaronder een Armeense. Het is duidelijk: vrijwilligers, leden en niet-leden; iedereen mag erbij!

De Femma-dames hebben goede contacten met een groepje Thaise vrouwen uit Kalmthout en Essen, die elkaar hier in België leerden kennen. Dus deelden ze spontaan de ruimte voor het kraampje en wordt het een nog gezelligere bedoening. Vrouwen die samen koken, mekaar ontmoeten en hun eten aan de man brengen.

Twee Femma-leden hebben in Afrika een project op poten gezet. Zij verkopen in de tent spulletjes ten voordele daarvan.

Verschillende jaren geleden ging Hilde Wellens op reis naar Tanzania. Zij ontdekte daar een schooltje dat bestond uit twee kleuterklasjes in gehuurde lokalen. Hilde hecht veel belang aan vorming en opleiding en zij besloot onmiddellijk om het mini-schooltje te steunen. Sedert dat moment is er elk jaar een extra leerjaar ingericht. De ‘Destiny School’ groeit zo mee met haar oudste leerlingen. Dit jaar wordt voor het eerst een vierde leerjaar ingericht. Hilde bracht gedurende heel wat jaren veel tijd door in Tanzania. Zij werkte in periodes van 3 maanden daar en dan 3 maanden in België. Ondertussen wordt Hilde stilaan een jaartje ouder en gaat haar bekommernis niet alleen naar de financiële ondersteuning van het schooltje, maar zoekt zij ook opvolging voor het management van de school. Hilde verkoopt in het kraampje spulletjes die door de plaatselijke Tanzaniaanse bevolking zijn vervaardigd. Zo zorgt zij samen met de steun van de plaatselijke bevolking voor onderwijs in hun omgeving.

Een ander deel van het kraampje ligt vol met handgemaakte juweeltjes van Kristine Leenaerts. Volgens Kristine is dat een flink uit de hand gelopen hobby. Die hobby zet zij in voor een project in Gambia. Toen Kristine daar jaren geleden op reis ging, zag ze dat kindjes er elke dag een afstand van 5 km te voet moesten afleggen om naar school te gaan. Dat heeft daar op het idee gebracht om te zorgen voor busvervoer voor die kinderen. Die bus rijdt nog steeds. Kristine koopt in Gambia ook spulletjes van de plaatselijke bevolking. Samen met haar juweeltjes brengt ze die aan de man. Met de opbrengst van de verkoop blijft ze de kosten van het busvervoer ondersteunen.

Beata Dusabe is een Rwandese. Zij is ten tijde van de genocide in Rwanda naar België gevlucht. Samen met haar man heeft zij vier opgroeiende en studerende kinderen. Zij was al enige tijd lid van Femma, maar op dit moment niet. Door de studies van de kinderen en door haar werk als poetsvrouw, heeft Beata op dit moment te weinig financiële middelen en tijd om lid te blijven. Dat neemt niet weg dat zij de actie van Femma ten voordele van 12-12 toch komt steunen door gekleurde vlechtjes in de haren van de kindjes te knopen.

Later in de namiddag heb ik nog een gesprek met Martha. Als contactpersoon van Femma in Essen is zij één van de drijvende krachten achter de openheid van de groep.
Voor Martha speelt het geen rol dat vrouwen, die zich hier mee achter de projecten scharen, al dan niet lid zijn. Voor haar is het veel belangrijker dat mensen die in Essen wonen elkaar op een leuke en respectvolle manier kunnen leren kennen. De Femmagroep neemt vandaag deel aan de wereldmarkt omdat Martha het niet alleen belangrijk vindt om al die projecten te steunen, maar ook omdat de groep zich zo op een positieve wijze kan tonen. Ook vandaag zijn er tussen alle activiteiten door, weer twee nieuwe vrouwen lid geworden van Femma.

Martha hoort vrouwen die lid worden wel vaker zeggen dat zij die stap zetten omdat zij deel willen uitmaken van die toffe groep.

Het is me duidelijk: een warm hart voor de mensen en een toffe uitstraling naar de buitenwereld toe, is hét handelsmerk van de groep van Essen Centrum.

Bij Femma gebeuren er veel dingen waar we heel fier op zijn.
Zoveel, dat we er sinds kort een pagina voor reserveren in ons magazine.  
Heb jij de pagina al opgemerkt?

Reageer