Inspiratie

JAN BALLIAUW over RUSLAND en het WESTEN - nieuwe datum

JAN BALLIAUW over RUSLAND en het WESTEN - nieuwe datum

Na een 1ste Corona-uitstel in april ’20, een 2de in maart ‘21, nu de 3de en goede keer.
Zes Oostakkerse verenigingen (Davidsfonds, Femma, Gezinsbond, KWB, Okra en Pasar, samen noemen ze zich VEROO, Verenigingen Oostakker) blijven volharden. Zij bundelen de krachten om deze bijzonder boeiende spreker hier in Oostakker uit te nodigen.

Lees het artikel

17 oktober, internationale dag van verzet tegen armoede

Te veel mensen betalen te veel
voor een kwaliteitsvolle
huisvesting

Jaarlijks nodigen Marant, Stapke in de Wereld, Welzijnszorg,
Femma en KWB mensen met een beperkt budget uit voor een
solidariteitsontbijt. Dat kan niet dit jaar, omdat we niemands
gezondheid in gevaar willen brengen. Toch vragen we aan het
gemeentebestuur aandacht voor deze groep van mensen.
In deze coronaperiode hoorden we steeds opnieuw de slogan
'Blijf in uw kot'. Maar voor gezinnen met een beperkt budget is
samen thuis blijven helemaal niet vanzelfsprekend. Hun kot is
soms een krot, het is vaak te klein en dikwijls te duur.
Naar aanleiding van de 'Internationale dag van verzet tegen de
armoede' vragen wij dat ons gemeentebestuur een topprioriteit
maakt van goede, betaalbare huisvesting voor iederee

Lees het artikel